Bộ CHQS tỉnh rút kinh nghiệm thực hiện phòng, chống Covid-19 (04/06/2020 17:43)

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, chỉ huy tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ CHQS tỉnh trong thời gian qua đã được UBND tỉnh và Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đánh giá cao, góp phần cùng với chính quyền Nhân dân trên địa bàn ngăn chặn kịp thời, không để dịch bệnh bùng phát. Sự chỉ đạo và hành động quyết liệt, thống nhất từ trên xuống dưới trong phòng, chống dịch Covid-19,  sự phối hợp nhịp nhàng giữa Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan, ban, ngành địa phương đã phát huy hiệu quả.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tiếp theo, Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp. Tăng cường tuyên truyền cho cán bộ, chiến sỹ về dịch và các biện pháp phòng, chống dịch; tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, rà soát, điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch và phương án sẵn sàng chiến đấu; tránh việc chủ quan, thỏa mãn dừng lại, động viên tư tưởng các lực lượng khi tham gia làm nhiệm vụ phòng, chống dịch; sẵn sàng huy động lực lượng tham gia phòng, chống dịch với khả năng cao nhất; thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cán bộ, chiến sỹ tham gia phòng, chống dịch./.

Bộ CHQS tỉnhXem phản hồi

 
Tin khác