BTV Thành ủy Vĩnh Yên tổ chức hội nghị phiên chuyên đề (05/04/2019 15:10)

Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên tổ chức hội nghị phiên chuyên đề, thảo luận và cho ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 04 của BCH Đảng bộ tỉnh về đầu tư tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2025 và dự thảo Quy chế tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy thành phố. Đồng chí Phạm Hoàng Anh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị.

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Phạm Hoàng Anh nhấn mạnh, kết quả thực hiện Nghị quyết 04 của BCH Đảng bộ tỉnh, UBND thành phố thực hiện rà soát, đánh giá kết quả thực hiện theo từng nội dung Nghị quyết, đặc biệt là các nhiệm vụ Nghị quyết yêu cầu; làm rõ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các tiêu chí đô thị loại I, việc đầu tư về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đô thị, quy hoạch cây xanh, việc huy động nguồn lực đầu tư... Cùng với đó, rà soát bổ sung danh mục các công trình liên quan đến hạ tầng đô thị, hạ tầng xã hội, xác định các dự án trọng điểm để tập trung đầu tư, tạo động lực phát triển trên các lĩnh vực lợi thế của thành phố, phù hợp với điều kiện thực tế về nguồn lực của địa phương. Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết 04 của BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Thành ủy Vĩnh Yên thống nhất việc xây dựng và ban hành Chỉ thị của BTV Thành ủy về tăng cường đầu tư tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đến năm 2025.

Đối với việc tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy thành phố, thực hiện nghiêm túc Quy định số 11 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, trên tinh thần tôn trọng, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của dân; dân chủ, công tâm, khách quan, kịp thời, đúng phạm vi thẩm quyền./. 

Thu Hà/Trung tâm VHTT&TT TP Vĩnh Yên

 Xem phản hồi

 
Tin khác