BTV Vĩnh Yên thảo luận báo cáo chính trị Đại hội Đảng (02/12/2019 17:37)

Chiều ngày 2/12, đồng chí Phạm Hoàng Anh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy và Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố để cho ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ thành phố khóa XX trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị, BTV Thành ủy đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ thành phố khóa XX, Kết quả việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội trên các lĩnh vực. Theo dự thảo báo cáo chính trị, nhiệm kỳ 2015-2020, hiện thành phố có 18/39 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết, dự kiến đến năm 2020 có 15/39 chỉ tiêu đạt mục tiêu Nghị quyết. Kinh tế có sự tăng trưởng tích cực, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 17,3%, thu ngân sách bình quân hàng năm tăng 10,5%/năm, vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra. Các lĩnh vực văn hóa xã hội có bước phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh được giữ vững. Hệ thống hạ tầng đô thị, hạ tầng xã hội tiếp tục được đầu tư, phát triển, tạo diện mạo mới cho đô thị thành phố.

BTV Thành ủy cũng đã thảo luận, cho ý kiến về chủ đề Đại hội, đặc biệt là xác định những khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025; dự kiến phương hướng, nhiệm vụ, các chỉ tiêu cụ thể đưa vào nghị quyết đại hội, nhất là những nhiệm vụ, chỉ tiêu về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, phát triển thương mại, dịch vụ, công nghiệp, xây dựng và nông nghiệp...

Phát biểu kết luận hội nghị Bí thư Thành ủy Phạm Hoàng Anh đề nghị các đồng chí ủy viên BTV Thành ủy; Tiểu ban Văn kiện; các Tổ giúp việc, Tổ biên tập của Tiểu ban Văn kiện; đại diện các cơ quan, ban, ngành tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, đề xuất, cho ý kiến nhằm hoàn thiện hơn nữa dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ thành phố khóa XX trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, đảm bảo yêu cầu về tính khái quát, đánh giá rõ kết quả đạt được, nguyên nhân, hạn chế, đề xuất đúng, trúng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ đột phá cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Thu Hà/Trung tâm VHTT-TT Vĩnh Yên



Xem phản hồi

 
Tin khác