Bước đột phá nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp (08/12/2019 13:07)

Làm tốt công tác tuyển sinh, thu hút được nhiều học sinh, sinh viên theo học vượt chỉ tiêu được giao là một trong những giải pháp trọng tâm để thực hiện lộ trình tự chủ của Trường Cao đẳng KT-KT Vĩnh Phúc. Nhiều học sinh sau tốt nghiệp THCS, THPT đã lựa chọn nhà trường để học văn hóa song song với học nghề, mở ra nhiều cơ hội việc làm cho các em sau tốt nghiệp.

Tăng cường liên kết với doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, đơn vị dịch vụ trong hoạt động đào tạo nghề, sắp xếp bộ máy theo vị trí việc làm, đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp là những giải pháp đột phá để thực hiện lộ trình tự chủ trong đào tạo nhân lực của Trường Cao đẳng KT-KT Vĩnh Phúc.

Giai đoạn 2018-2020, Trường Cao đẳng KT-KT Vĩnh Phúc được UBND tỉnh giao chỉ tiêu tự chủ 43% chi thường xuyên. Đẩy mạnh các giải pháp thực hiện lộ trình tự chủ, năm 2018, nhà trường tự chủ được 43% kinh phí, năm 2019 tự chủ được 48% kinh phí và phấn đấu năm 2020 sẽ tự chủ trên 50% kinh phí chi thường xuyên.

Hơn 90% học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp tìm kiếm được việc làm tại các doanh nghiệp. Với quy mô 70 lớp, gần 3000 học sinh, sinh viên đào tạo ở 12 ngành trung cấp, 18 ngành cao đẳng, Trường Cao đẳng KT-KT Vĩnh Phúc đang từng bước nâng cao chất lượng đào tạo gắn với thực hiện lộ trình tự chủ đồng thời xây dựng nhà trường trở thành trung tâm giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao của tỉnh và khu vực./.

Ngọc AnhXem phản hồi

 
Tin khác