Cải cách hành chính nâng cao hiệu quả kiểm soát chi (05/09/2019 08:42)

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm thiểu thời gian, thủ tục, chi phí cho người dân, doanh nghiệp và các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trong quá trình giao dịch, thời gian qua, Kho bạc Nhà nước huyện Yên Lạc đã quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính, hiện đại hóa các hoạt động nghiệp vụ thu, chi ngân sách theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sử dụng ngân sách, Kho bạc nhà nước huyện Yên Lạc thực hiện các giải pháp hiện đại hóa phương thức thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước; từng bước hoàn thiện cơ chế, quy trình kiểm soát chi theo hướng rút ngắn thời gian, đơn giản, minh bạch về thủ tục hồ sơ, chứng từ, nội dung. Các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm soát chi tiếp tục được kho bạc triển khai hiệu quả, trong đó phải kể đến việc triển khai thành công Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc. Cùng với các hoạt động cải cách thủ tục hành chính, KBNN Yên Lạc luôn chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ công chức giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ và đề cao xây dựng văn hóa công sở.

Chị Lê Hà Phương - Giao dịch viên, Kho bạc nhà nước huyện Yên Lạc cho biết: Với vai trò là giao dịch viên, bản thân tôi luôn nỗ lực bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật các văn bản, quy định mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động giao dịch, đảm bảo hồ sơ được giải quyết kịp thời, đúng quy định; trong giao tiếp với khách hàng, tôi luôn giữ tác phong lịch sự, thái độ niềm nở, hướng dẫn tận tìn, chu đáo, đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện cho cá nhân, tổ chức trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.

Đồng thời, Kho bạc nhà nước huyện Yên Lạc luôn chủ động phối hợp với địa phương và các đơn vị sử dụng ngân sách, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, đảm bảo kiểm soát, thanh toán kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, đẩy nhanh tiến độ giải ngân và thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định của pháp luật, phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, Kho bạc nhà nước Yên Lạc đã thực hiện chi hơn 3.700 tỷ đồng, bằng 58,9% dự toán giao; 100% các khoản chi đều đảm bảo đúng quy trình, thời gian, không để tình trạng hồ sơ tồn đọng, chậm giải quyết. Thời gian tới, KBNN sẽ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ, quản lý, chú trọng bồi dưỡng chuyên môn, tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ góp phần tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp và đơn vị sử dụng ngân sách./.

Đặng Thưởng Xem phản hồi

 
Tin khác