Cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi (03/09/2019 09:06)

Công khai, minh bạch các thông tin; cắt giảm tối đa thời gian, chi phí thực hiện các thủ tục hành chính nhất là các thủ tục liên quan đến đăng ký kinh doanh; lấy sự hài lòng của nhân dân, tổ chức làm thước đo cho hiệu quả công tác cải cách hành chính… là giải pháp của Vĩnh Phúc trong việc cải thiện môi trường đầu tư, tạo thuận lợi để doanh nghiệp phát triển.

Tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, mô hình “4 tại chỗ” trong giải quyết thủ tục hành chính của Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư bắt đầu được triển khai từ tháng 5 năm 2019. Với mô hình này, thủ tục đăng ký kinh doanh, thay đổi thông tin của doanh nghiệp được trực tiếp giải quyết tại Trung tâm hành chính công và không cần luân chuyển, bàn giao hồ sơ, từ đó giúp công tác tiếp nhận thủ tục hành chính được nhanh gọn, hiệu quả và chuyên môn hóa, đồng thời đảm bảo tính công khai, minh bạch.

Cùng với đó, công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục đăng ký kinh doanh, thay đổi thông tin doanh nghiệp qua mạng cũng đang được triển khai mạnh mẽ, góp phần giảm bớt số lần đi lại, tiết kiệm chi phí, thời gian cho doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính.

Đến nay, dịch vụ công về đăng ký kinh doanh đã được thực hiện tại mức độ 3 và tiến tới thực hiện ở mức độ 4, thời gian đăng ký giảm từ 30 đến 50% so với trước đây.

Nhờ tích cực xây dựng môi trường thân thiện trong công tác cải cách hành chính, quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, trong 8 tháng  năm 2019, Vĩnh Phúc đã có hơn 800 doanh nghiệp thành lập mới, tỷ lệ doanh nghiệp giải thể giảm so với cùng kỳ. Như vây, đến nay, toàn tỉnh đã có trên 10.600 doanh nghiệp đăng ký thành lập, trong đó có 10.300 doanh nghiệp dân doanh; 329 doanh nghiệp FDI. Nỗ lực trong cải cách thủ tục hành chính đã giúp Vĩnh Phúc tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, góp phần hiệu quả trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế./.

Phương LiênXem phản hồi

 
Tin khác