Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở (18/06/2019 09:00)

Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, xây dựng cơ quan công sở xanh, sạch, đẹp; cán bộ, công chức, viên chức tác phong chuyên nghiệp, giải quyết kịp thời mọi nhu cầu của nhân dân khi đến làm việc với cơ quan hành chính nhà nước là một trong những nội dung trong phong trào cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở vừa được tỉnh phát động. Hưởng ứng phong trào thi đua do tỉnh phát động, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã tích cực triển khai thực hiện văn hóa công sở với tinh thần vì nhân dân phục vụ.

Khẩu hiệu 3 không: không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực; không thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm; không quan liêu, cửa quyền, hách dịch và khẩu hiệu 3 phải: phải vui vẻ, nhiệt tình hướng dẫn, tận tình phục vụ; phải chính xác, đúng hẹn, đúng pháp luật; phải biết lắng nghe, biết cảm ơn, biết xin lỗi được cán bộ, công chức phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên lấy làm phương châm trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong giao tiếp, giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân.

Tạo mọi điều kiện cho nhân dân khi đến giao dịch với cơ quan hành chính nhà nước cũng là phương châm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức xã Bình Định, huyện Yên Lạc, với mục tiêu lấy sự hài lòng của người dân là thước đo đánh giá hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức, viên chức.

Thực hiện văn hóa công sở, huyện Yên Lạc đã đầu tư xây dựng, cải tạo trụ sở làm việc, đầu tư trang thiết bị tại trung tâm hành chính công của huyện và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa ở các xã, thị trấn tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ, công chức làm việc và người dân khi đến giải quyết các thủ tục hành chính. Đồng thời nêu cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ.

Vừa qua, tỉnh đã phát động phong trào cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở với những nội dung, định hướng cụ thể, đây không chỉ là động lực và mà là cơ sở để mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị thi đua thực hiện bằng hình thức, cách làm phù hợp đảm bảo không thực hiện theo đợt, theo phong trào mà trở thành việc làm thường xuyên, hàng ngày của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị. Hướng đến xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp vì nhân dân phục vụ./.

Văn HảiXem phản hồi

 
Tin khác