Cần sớm đầu tư cơ sở vật chất cho các nhà trường (08/03/2019 09:30)

Học sinh phải học tạm tại phòng hội trường, không đảm bảo về diện tích và thiếu giáo viên là thực trạng đang diễn ra ở một số cấp học tại xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc. Đây cũng chính là khó khăn mà các nhà trường chưa thể đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Gần 60 trẻ trong một lớp mầm non, không đảm bảo về diện tích theo quy định chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và chỉ có 1 đến 2 giáo viên phụ trách chăm sóc nuôi dưỡng. Là thực trạng của việc thiếu cơ sở vật chất và thiếu giáo viên tại Trường Mầm non Đồng Cương, huyện Yên Lạc.

4 không, không có nhà giáo dục thể chất đa năng, không tường rào bao quanh, không có phòng bảo vệ, nhà vệ sinh thì xuống cấp và học sinh phải học tại phòng họp của nhà trường là thực trạng đang diễn ra nhiều năm tại Trường tiểu học Đồng Cương. Dù đã nhiều lần có kiến nghị, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương nhưng đến nay, những khó khăn của Trường tiểu học Đồng Cương vẫn chưa được giải quyết.

Xác định, xây dựng nông thôn mới là quá trình thường xuyên, liên tục chứ không phải công nhận xong là kết thúc. Vì vậy, sau khi được công nhận năm 2016, xã Đồng Cương đã có kế hoạch triển khai nhiều giải pháp nhằm giữ vững và nâng cao các tiêu chí, trong đó có tiêu chí giáo dục.

Nếu được đầu tư về cơ sở vật chất hoàn chỉnh sẽ là tiền đề quan trọng để các nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, sớm đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 trong thời gian tới./.

Nguyễn ToànXem phản hồi

 
Tin khác