Chi bộ Hiệp Hội Doanh nghiệp tổ chức Đại hội lần thứ II (02/06/2020 18:27)

Chi bộ Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025.


Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của chi bộ, Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và là cầu nối của doanh nghiệp với cơ quan quản lí nhà nước và ngược lại; tổ chức 12 cuộc gặp mặt, đối thoại, trao đổi giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lí nhà nước của tỉnh; tư vấn hỗ trợ cho hơn 500 doanh ngiệp hội viên và các doanh nghiệp trên địa bàn; tổ chức 20 đoàn khảo sát của Hiệp hội đến doanh nghiệp tìm hiểu khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp để đề xuất, kiến nghị với tỉnh có phương án tháo gỡ.

Nhiệm kỳ 2020-2025, chi bộ Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh phấn đấu xây dựng đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp có đủ năng lực, phẩm chất để quản lí vận hành doanh nghiệp phát triển theo hướng ổn định và bền vững, quyết tâm phấn đấu thực hiện 3 chương trình hành động: doanh nghiệp hội nhập; xây dựng và phát huy văn hóa doanh nghiệp; hỗ trợ và phát triển oanh nghiệp nhỏ và vừa. Làm tốt công tác thông tin, trợ giúp pháp lí cho doanh nghiệp; tổ chức xúc tiến thương mại, kết nối đầu tư.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành chi bộ Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên./. 

Thùy Linh

 Xem phản hồi

 
Tin khác