Chi cục Thuế huyện Lập Thạch triển khai dịch vụ thuế điện tử (20/06/2019 08:52)

Từ đầu tháng 5/2019, Cục Thuế tỉnh đã chính thức đưa vào sử dụng hệ thống dịch vụ thuế điện tử, hay gọi tắt là e Tax. Đây được coi là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm hiện đại hóa ngành thuế, nâng cao chất lượng quản lý, giảm thủ tục hành chính cho người nộp thuế.

Trước đây, đến kỳ kê khai và nộp thuế, gần 200 doanh nghiệp trên địa bàn huyện Lập Thạch đều phải đăng nhập vào 2 hệ thống khác nhau để thực hiện việc kê khai thuế và nộp thuế điện tử. Từ khi áp dụng hệ thống Dịch vụ Thuế điện tử e Tax, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện có thể tiếp cận và quản lý tất cả các dịch vụ thuế điện tử trên một hệ thống duy nhất, thay vì phải đăng nhập vào nhiều ứng dụng khác nhau. Việc áp dụng dịch vụ e Tax không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc giảm chi phí, thời gian thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước mà đối với các cán bộ, công chức ngành thuế, dịch vụ này cũng mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác quản lý thuế.

Dịch vụ thuế điện tử eTax là một bước tiến mới trong chiến lược cải cách và hiện đại hóa ngành thuế mang lại thuận lợi nhất cho người nộp thuế./.

Hải ĐăngXem phản hồi

 
Tin khác