Chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 (22/02/2020 19:33)

Trung tâm hành chính công là nơi có rất nhiều tổ chức, cá nhân đến làm các thủ tục hành chính. Vì vậy, chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại đây là việc làm hết sức cần thiết.

Ngay tại cổng ra vào, Trung tâm hành chính công huyện Vĩnh Tường đã cho đặt một tấm biển lớn thông tin về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Bên cạnh đó, tất cả mọi tổ chức, cá nhân đến Trung tâm bắt buộc phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng, được đo thân nhiệt và ghi sổ theo dõi trước khi làm làm các thủ tục hành chính.

Đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Trung tâm hành chính công huyện Vĩnh Tường là nhằm bảo vệ sức khỏe của cán bộ, nhân viên Trung tâm, đồng thời là bảo vệ chính sức khỏe của người dân. Vì vậy việc thực hiện nghiêm nội quy quy định về phòng chống dịch bệnh tại đây được người dân rất đồng tình, hưởng ứng.

Trung tâm hành chính công huyện Vĩnh Tường là một trong những đơn vị đầu tiên trên địa bàn tỉnh chủ động triển khai các biện pháp phòng trách dịch bệnh Covid-19. Đây là một mô hình hay cần được nhân rộng tại các cơ quan, đơn vị nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, bảo vệ sức khỏe của cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân.

 Lưu TrườngXem phản hồi

 
Tin khác