Chủ động trong phòng cháy chữa cháy (12/12/2019 09:05)

Phòng cháy và chữa cháy là nhiệm vụ của toàn dân, trong đó vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, doanh nghiệp trong việc đầu tư trang thiết bị, tổ chức phòng ngừa và xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố cháy nổ rất quan trọng, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về sinh mạng, tài sản.

Đối với các nhà xưởng, nơi tập trung nhiều máy móc, thiết bị sản xuất và các loại hàng hóa luôn tiềm ẩn những nguy cơ cháy nổ nếu không tuân thủ nghiêm ngặt các quy định trong công tác phòng cháy chữa cháy. Do đó, bản thân mỗi công nhân làm việc trực tiếp tại khu vực nhà xưởng cần nâng cao ý thức phòng chống cháy nổ với phương châm phòng cháy hơn chữa cháy.

Hậu quả từ các vụ cháy nổ có thể gây thiệt hại rất lớn về tài sản và tính mạng con người. Để hạn chế sự cố cháy nổ xảy ra, Công an thành phố Phúc Yên đã tăng cường công tác kiểm tra, kiến nghị, đề xuất khắc phục những bất cập, thiếu sót trong việc chấp hành quy định của pháp luật về công tác phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở nguy hiểm về cháy nổ trên địa bàn.

Cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, vì vậy nhận thức đúng và đủ về trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở đối với vấn đề phòng cháy chữa cháy có ý nghĩa quan trọng nhằm phòng ngừa các sự cố về cháy nổ, chủ động xử lý kịp thời, hạn chế được thiệt hại do cháy gây ra./.

Kim LiênXem phản hồi

 
Tin khác