Chúc mừng các giáo xứ nhân dịp Lễ Phục sinh (19/04/2019 09:52)

Nhân dịp Lễ phục sinh năm 2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức đoàn đại biểu thăm, tặng quà chúc mừng chức sắc, chức việc và đồng bào đạo công giáo, tin lành trên địa bàn tỉnh.

Tại các địa điểm đến thăm, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các chức sắc, chức việc, giáo xứ, giáo họ và đồng bào công giáo, tin lành trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các phong trào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh mong muốn, trong thời gian tới, các chức sắc, chức việc, giáo xứ, giáo họ và đồng bào công giáo, tin lành trên địa bàn tỉnh tiếp tục xây dựng giáo xứ ngày càng phát triển, đồng bào công giáo ngày càng ấm no, hạnh phúc; tích cực tham gia các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ phát động, góp phần vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương nói riêng và của tỉnh nói chung.

Đại diện các giáo xứ hứa sẽ tuyên truyền, vận động bà con giáo xứ đoàn kết, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ phát triển kinh tế của địa phương. Bà con giáo dân cũng mong muốn nhận được sự quan tâm hơn nữa của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, tạo điều kiện cho bà con thực hiện tốt các hoạt động tôn giáo theo đúng tinh thần “Tốt đời đẹp đạo”./.

Thu ThủyXem phản hồi

 
Tin khác