Chuyển biến trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo (21/07/2019 18:14)

Đẩy mạnh thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, hạn chế bức xúc của nhân dân là yêu cầu của Trung ương đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa II. Đây cũng là nội dung được Vĩnh Phúc quyết liệt triển khai hiệu quả trong thời gian qua.

Với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, đặc biệt là phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh ta đã có chuyển biến tích cực, hạn chế được các vụ việc phức tạp, khiếu nại, tố cáo đồng người.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh thường xuyên tiếp công dân định kỳ, qua đó có sự chỉ đạo kịp thời trong giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo. Đặc biệt là tỉnh đã thành lập các tổ công tác để chỉ đạo, đôn đốc, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phức tạp kéo dài ở các địa phương.

Chuyển biến tích cực trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo không chỉ thể hiện ở số vụ việc khiếu nại, tố cáo được giảm đi mà quan trọng hơn là với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị những bức xúc, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của người dân được giải quyết kịp thời, lòng tin của của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước được tăng cường. Đó cũng là yếu tố quyết định tạo ổn định phát triển KTXH, chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Văn HảiXem phản hồi

 
Tin khác