Chuyển biến từ nhận thức đến hành động (30/11/2019 16:22)

Cùng với các địa phương trong tỉnh, Đảng bộ huyện Lập Thạch đã và đang tích cực học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong việc tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, chất lượng, hiệu quả công tác của mỗi cán bộ trong các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đến bộ phận 1 cửa của UBND xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch để làm các thủ tục hành chính, ông Nguyễn Ngọc Tân thôn Đông Mật, xã Sơn Đông  rất hài lòng về tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức trực tại đây. Các thủ tục của ông được giải quyết nhanh chóng, chính xác, không phiền hà, sách nhiễu.

Thực hiện Chỉ thị 05, Đảng bộ xã Sơn Đông xác định những việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của địa phương. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng , điều chỉnh, bổ sung nội dung các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với  chuẩn đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ. Nhờ vậy, tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức nhất là người đứng đầu trong thi thi nhiệm vụ ngày càng có những chuyển biến tích cực.

Không chỉ riêng ở Sơn Đông, đến nay, trên 90 % các chi, đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện đã xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và thực hiện các chuẩn mực đạo đức, tinh thần thái độ trong thực hiện nhiệm vụ; tác phong, lề lối làm việc theo hướng gần dân, sát dân, nói đi đôi với làm ngày càng đổi mới. Những kết quả này là tiền đề quan trọng để huyện ủy Lập Thạch thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 trong những năm tiếp theo.

Tự giác trong học tập và làm theo gương Bác, trọng tâm là "làm theo" bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả của từng cán bộ, đảng viên gắn với nhiệm vụ chuyên môn đã giúp cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện nâng cao trách nhiệm, ý thức chấp hành, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống./.

Tạ HươngXem phản hồi

 
Tin khác