Công an Nhân dân đảm bảo an ninh, trật tự trong phòng, chống thiên tai (22/05/2020 19:34)

Sáng 22/5, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá toàn diện kết quả nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong phòng, chống thiên tai và nhiệm vụ phòng chống thiên tai (PCTT) trong CAND. Đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng BCĐ ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công an chủ trì hội nghị.


Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công đã biểu dương những kết quả, đóng góp của  các đơn vị, các cán bộ, chiến sĩ lực lượng CAND trong công tác PCTT và TKCN. Đồng chí yêu cầu, lực lượng CAND các đơn vị, địa phương cần khắc phục những khó khăn, hạn chế; chủ động nghiên cứu, dự báo tình hình và tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai nhiệm vụ ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phát hiện, ngăn chặn âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng tình hình thiên tai để gia tăng chống phá Đảng, Nhà nước. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, trực chiến, trực chỉ huy, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, công tác hậu cần, phương tiện, trang thiết bị đáp ứng nhiệm vụ PCTT và TKCN. Đổi mới, tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTT và TKCN, nhất là hình ảnh, nhiệm vụ của lực lượng CAND trong ứng phó với các tình huống thiên tai. Biểu dương, khen thưởng kịp thời những gương cán bộ, chiến sĩ điển hình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu, PCTT và TKCN. 

Mai Anh

 Xem phản hồi

 
Tin khác