Công bố các quyết định điều động công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã (04/04/2020 14:35)

Công an huyện Sông Lô tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã.

Trong đợt điều động lần này, trên địa bàn huyện Sông Lô có 44 đồng chí, trong đó Công an tỉnh 21 đồng chí, Công an huyện 23 đồng chí. Tất cả các đồng chí này được bố trí về 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Việc bố trí lực lượng Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã là một giải pháp quan trọng nhằm tăng cường công tác bám dân, bám cơ sở, góp phần làm chuyển biếncông tácđảm bảo ANTT tại địa phương.

Những cán bộ chiến sĩ nhận nhiệm vụ lần này được lựa chọn là những cán bộ có trình độ nghiệp vụ, có phẩm chấtđạo đức, có kinh nghiệm thực tiễn và có khả năng vận động nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, được bồi dưỡng, trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết trước khi bố tríđảm nhiệm các chức danh Công an xã.

Tính đến thờiđiểm hiện tại 100% các xã, thị trấn trên địa bàntoàn tỉnh được bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã, thị trấn theo đúng chủ trương chỉđạo của Thủ tướng chính phủ và Bộ Công an.

Công an tỉnhXem phản hồi

 
Tin khác