Cử tri vui mừng trước những kết quả đạt được về kinh tế - xã hội (11/07/2019 15:56)

Theo dõi chương trình ngày đầu tiên diễn ra kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XIV, cử tri và nhân dân trong tỉnh rất vui mừng phấn khởi trước những kết quả toàn diện về kinh tế - xã hội của tỉnh trong  6 tháng đầu năm 2019 dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Qua theo dõi kết quả phát triển kinh tế - xã hội, Cử tri và nhân dân thành phố Phúc Yên đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiện toàn hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đồng thời, bày tỏ phấn khởi trước những kết quả phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm, đặc biệt là trong công tác thu hút đầu tư, thu ngân sách nhà nước.

Với kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, cử tri trong tỉnh bày tỏ tin tưởng các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, hiến kế giúp tỉnh có giải pháp tiếp tục phát triển bền vững trong năm 2019 và những năm tiếp theo./.

Phương Liên Xem phản hồi

 
Tin khác