Cưỡng chế lấn chiếm lòng suối chảy qua thôn Trại Mới xã Đại Đình (19/04/2019 15:13)


Trước thời điểm lập kế hoạch tổ chức tiến hành cưỡng chế vi phạm lấn chiếm lòng suối đối với hộ ông Viên Văn Bé thuộc thôn Trại Mới, UBND xã Đại Đình đã thành lập tổ công tác xuống thực địa xác minh việc xây dựng trái phép, phát hiện hộ ông Viên Văn Bé đang xây dựng tường bao kè bằng đá rộng khoảng 70cm có chiều dài khoảng 25m dưới lòng suối chảy qua thôn Đồng Mới xã Đại Đình, diện tích đất lấn chiếm được xác định khoảng 200m2. Tại thời điểm kiểm tra thực địa, UBND xã Đại Đình đã nhắc nhở và tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, yêu cầu hộ ông Viên Văn Bé phải tự tháo dỡ tường bao lấn chiếm lòng suối. Qua quá trình tuyên tuyền vận động gia đình ông Viên Văn Bé đã chấp hành không tiếp tục lấn chiếm lòng suối nhưng đến nay gia đình vẫn không tự tháo dỡ công trình xây dựng trên đất thuộc phạm vi lòng suối.

Để ngăn chặn việc lấn chiếm diện tích đất, UBND xã Đại Đình đã tiến hành cưỡng chế tháo dỡ công trinh vi phạm đối với hộ ông Viên Văn Bé. Trong thời gian gần 1h đồng hồ tổ công tác đã thao dỡ công trình vi phạm, trả lại lòng suối sạch cho nhân dân địa phương. Việc tháo dỡ được diễn ra an toàn và tiến hành theo đúng quy định của pháp luật./.

Trần Luận/Trung tâm VHTT-TT huyện Tam ĐảoXem phản hồi

 
Tin khác