Đại hội Chi bộ MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 (28/05/2020 18:58)

Sáng 28/5, Chi bộ MTTQ tỉnh tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Chi bộ MTTQ tỉnh là chi bộ ghép giữa cơ quan Ủy ban MTTQ VN tỉnh và Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh. Nhiệm kỳ qua, chi bộ đã  lãnh đạo việc phát huy dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng và chính quyền vững mạnh. Chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp Nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Trong đó, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và các phong trào thi đua yêu nước như “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, “Toàn dân tham gia xây dựng cải tạo cống rãnh nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường”; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế; tổ chức tốt các hoạt động cho Hội người cao tuổi, sống vui, sống khỏe.

Nhiệm kỳ 2020-2025, chi bộ tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao hiệu quả hoạt động của chi bộ MTTQ tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, thực hiện phong trào tuổi cao gương sáng, người cao tuổi hiến kế, hiến công xây dựng đất nước.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi bộ khóa VII và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Thu ThủyXem phản hồi

 
Tin khác