Đại hội Chi hội Luật gia Sở Tư pháp lần thứ V (17/07/2019 09:30)

Chi hội Luật gia Sở Tư pháp vừa tổ chức đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024. 

Với việc đổi mới nội dung sinh hoạt và phương thức hoạt động, quan tâm công tác vận động, tuyên truyền, nhiệm kỳ 2014-2019, Chi hội Luật gia Sở Tư pháp đã kết nạp mới thêm 9 hội viên, nâng tổng số lên 81 hội viên. Chi hội đã tham gia đóng góp ý kiến vào trên 230 dự thảo văn bản của Trung ương và của tỉnh; thẩm định trên 200 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh. Các ý kiến tham gia, thẩm định đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ theo yêu cầu được các Ban soạn thảo của Trung ương, của tỉnh đánh giá cao, tiếp thu chỉnh sửa và hoàn thiện. Chi hội cũng đã phối hợp tư vấn và trợ giúp trên 800 vụ việc về tranh chấp đất đai, dự án bồi thường, thu hồi đất, xử phạt hành chính trong các lĩnh vực quản lý tài nguyên & môi trường và tham gia tư vấn cho UBND tỉnh và một số ban, ngành của tỉnh giải quyết nhiều vụ việc khiếu kiện phức tạp kéo dài.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thống nhất phương hướng nhiệm vụ của Chi hội Luật gia Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2019-2024 trong đó tập trung vào một số công việc cụ thể: Tiếp tục củng cố, phát triển và nâng cao vai trò, vị trí của hội Luật gia trong tình hình mới; Phát huy tính chủ động, sáng tạo và tâm huyết của đông đảo hội viên. Nâng cao chất lượng tham gia xây dựng pháp luật; tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho hội viên thông qua hoạt động sinh hoạt hội; tiếp tục đẩy mạnh các loại hình tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý qua các hoạt động chuyên môn của Chi hội; quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác giám sát, thi hành pháp luật./.

Tạ HươngXem phản hồi

 
Tin khác