Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện Lập Thạch lần thứ XXI thành công tốt đẹp (03/06/2020 17:40)

Ngày 3/6, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Huyện Lập Thạch lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội Đảng bộ cấp huyện được Tỉnh ủy lựa chọn tổ chức Đại hội điểm, rút kinh nghiệm trong toàn Đảng bộ tỉnh bước vào ngày làm việc cuối cùng và bế mạc Đại hội. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh; đồng chí Lê Duy Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy.


Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan và các đại biểu dự đại hội

Tại đại hội, BCH Đảng bộ Huyện Lập Thạch lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất bầu Ban Thường vụ Huyện ủy, các chức danh Bí thư, Phó bí thư Huyện ủy, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy và Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy. Theo kết quả công bố, BCH Đảng bộ huyện đã bầu ra 11 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XXI. Đồng chí Hà Đình Nhã, Bí thư Huyện ủy khóa XX tái cử chức vụ Bí thư Huyện ủy Lập Thạch, nhiệm kỳ 2020-2025. 2 Phó bí thư Huyện ủy khóa XXI gồm các đồng chí Nguyễn Thế Hùng và đồng chí Hà Văn Quyết. BCH Đảng bộ huyện đã bầu ra Ủy ban kiểm tra Huyện ủy gồm 5 ủy viên. Đồng chí Phạm Thị Thu Hường được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy khóa XXI. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII gồm 32 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết đồng thời thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lập Thạch khóa XXI ra mắt đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI. Chương trình hành động của BCH Đảng bộ huyện thực hiện nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI khẳng định quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ huyện trong việc tập trung tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết, ý chí, khát vọng, tạo đột phá về phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh; chú trọng phát triển văn hóa, con người, nâng cao đời sống Nhân dân; đảm bảo quốc phòng, an ninh; xây dựng Huyện Lập Thạch phát triển nhanh và bền vững. Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi một số mục tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ như: Tổng giá trị sản xuất bình quân hằng năm tăng 14-15%. Cơ cấu kinh tế đến năm 2025: công nghiệp, xây dựng chiếm 55%; dịch vụ 36%; nông, lâm nghiệp, thủy sản 9%. Đến năm 2025 hình thành và đi vào hoạt động ít nhất 2 khu công nghiệp. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 trên 75 triệu đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hằng năm tăng 15% trở lên. 4 chương trình trọng tâm được BCH Đảng bộ huyện khóa XXI đề ra nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội bao gồm: Chương trình phát triển đô thị; đầu tư phát triển nông nghiệp hàng hóa giá trị kinh tế cao; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, du lịch và Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu./.

Ngọc AnhXem phản hồi

 
Tin khác