Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Liên Châu, huyện Yên Lạc nhiệm kỳ 2020-2025 (28/05/2020 18:56)

Đảng bộ xã Liên Châu, huyện Yên Lạc tổ chức Đại hội Đại biểu, nhiệm kỳ 2020-2025.


Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Liên Châu đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, cũng như công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. Tổng giá trị sản xuất đạt trên 832 tỷ đồng. Giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt 86,38 triệu đồng/người/năm. Các lĩnh văn hóa - xã hội - y tế phát triển khá toàn diện. Đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của Nhân dân từng bước được nâng cao. Các lĩnh vực an sinh xã hội, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng đảng, củng cố chính quyền, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể và cả hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Liên Châu đặt mục tiêu: Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt từ 10-11%/năm; giá trị sản xuất bình quân đạt từ 130-140 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%. Xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, từng bước xây dựng đô thị theo quy hoạch. Trong công tác xây dựng đảng, Đảng bộ giữ vững danh hiệu TSVM.

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên. 

Phương Liên

 Xem phản hồi

 
Tin khác