Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường Hội Hợp lần thứ V (10/12/2018 15:04)

Sáng nay 10/12, Ủy ban Mặt trận tổ quốc phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024. Đây là một trong những đơn vị được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chọn làm điểm chỉ đạo tổ chức Đại hội Mặt trận tổ quốc cấp xã trong toàn tỉnh. Đến dự có đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo thành phố Vĩnh Yên.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Tuấn Khanh yêu cầu Ủy ban mặt trận tổ quốc phường Hội Hợp tiếp tục triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam phát động.

Trong nhiệm kỳ 2013-2018, Ủy ban Mặt trận tổ quốc phường Hội Hợp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế; thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; vận động ủng hộ xây dựng Quỹ Vì người nghèo. Thông qua đó góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng chính quyền vững mạnh.

Nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban Mặt trận tổ quốc phường Hội Hợp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động tập hợp nhân dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động.

Đại hội đã hiệp thương cử 45 ông, bà tham gia Ủy ban Mặt trận tổ quốc phường Hội Hợp nhiệm kỳ 2019-2024. Và hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội MTTQ cấp trên./.

Lưu TrườngXem phản hồi

 
Tin khác