Đại hội Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 (19/05/2020 19:27)

Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện tốt công tác lãnh, chỉ đạo, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Tiêu biểu là công tác cải cách thủ tục hành chính, đã được giảm 1/3 thời gian so với quy định, nhất là các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Đầu tư công. Giai đoạn 2016-2020, Sở đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho trên 5.300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký đạt trên 39,5 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, Đảng bộ Sở đã làm tốt công tác tham mưu UBND tỉnh nhiều lĩnh vực quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế, xã hội; lĩnh vực đầu tư công, giải ngân vốn đầu tư công; Đẩy mạnh công tác vận động các chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi khác.


Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, đảng viên, công chức, viên chức. Tập trung làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho đảng viên, công chức, viên chức; Tham mưu cho tỉnh công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch; xây dựng cơ chế chính sách và triển khai nhiệm các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi các nhà tài trợ nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đề nghị Đảng bộ Sở tiếp tục quan tâm thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính sách pháp luật của nhà nước, của ngành tới cán bộ, đảng viên; chăm lo xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh về mọi mặt; thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn về cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo giải ngân vốn đầu tư công; tham mưu đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư trong và ngoài nước; tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, thống nhất cao, Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư  khóa VII và bầu Bí thư Đảng bộ Sở tại Đại hội. 

Thùy LinhXem phản hồi

 
Tin khác