Đại hội Đảng bộ xã Đại Tự, huyện Yên Lạc nhiệm kỳ 2020-2025 (28/05/2020 18:55)

Đảng bộ xã Đại Tự, huyện Yên Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVIII nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội có đồng chí Hoàng Văn Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.


Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đại Tự đã đoàn kết, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, tổ chức thực hiện hoàn thành các mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn xã đạt trên 628 tỷ đồng, giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt 63,5 triệu đồng/1 năm; công tác dồn thửa đổi ruộng được triển khai đồng bộ, dân chủ; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 87%.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Đại Tự tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Tập trung khai thác tiềm năng, nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội nhanh bền vững; gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường; giữ vững quốc phòng an ninh; phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. 

Kim Liên

 Xem phản hồi

 
Tin khác