Đại hội Đảng bộ Xã Định Trung lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 (20/05/2020 18:37)

Đảng bộ xã Định Trung tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Hoàng Anh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chi Phạm Hoàng Anh đề nghị nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Xã Định Trung cần tiếp tục lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ; quan tâm phát triển nông nghiệp hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng cung ứng sản phẩm nông nghiệp sạch, đây được coi là lợi thế của xã; thực hiện tốt các giải pháp bảo vệ môi trường, đảm bảo phát triển bền vững; có giải pháp tăng cường kiểm tra, ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm trong quản lý sử dụng đất, xây dựng trái phép trên địa bàn, kiên quyết không để các vi phạm mới phát sinh. Tập trung làm tốt công tác bồi thường, GPMB, nhất là các dự án của tỉnh, thành phố trên địa bàn, kiên quyết thực hiện cưỡng chế những dự án vướng mắc về công tác bồi thường GPMB kéo dài.

Đại hội Đảng bộ Xã Định Trung đã dành nhiều thời gian thảo luận, bàn giải pháp để thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXII. Với tinh thần dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ Xã nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đự Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Trung tâm VHTT-TT Thành phố Vĩnh Yên

 Xem phản hồi

 
Tin khác