Đại hội MTTQ huyện Sông Lô và huyện Yên Lạc nhiệm kỳ 2019-2024 (14/05/2019 15:54)

Sáng ngày 14/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sông Lô tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ huyện nhiệm kỳ 2019-2024. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sông Lô triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động với nhiều cách làm sáng tạo; nhiều mô hình được xây dựng có hiệu quả, từng bước tạo được sự đồng thuận cao trong chính quyền và các tầng lớp nhân dân. Điển hình, trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đã vận động nhân dân hiến trên 200.000m2 đất, hàng chục nghìn ngày công lao động, đóng góp nhiều tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo”, đã vận động được 1,7 tỷ đồng, kịp thời hỗ trợ cho những gia đình hoàn cảnh khó khăn không may trên địa bàn, hỗ trợ sửa chữa xây dựng được 117 nhà đại đoàn kết.

Ghi nhận, biểu dương kết quả công tác Mặt trận huyện Sông Lô đã đạt được, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Tuấn Khanh đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sông Lô cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền bằng những cách làm mới, sáng tạo, phù hợp, hiệu quả, tạo sự thống nhất trong hành động, sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tích cực vận động nhân dân trong huyện xây dựng và hoàn thiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới; thực hiện nếp sống văn minh; tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông, tham mưu với cấp ủy, chính quyền tổ chức các hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với các tầng lớp nhân dân trên địa bàn nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở.

Đại hội đã hiệp thương cử 55 đồng chí tham gia Ủy ban MTTQ huyện Sông Lô khóa III nhiệm kỳ 2019-2024 và cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. 

* Cũng trong ngày 14/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2019-2024.

Nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Lạc đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Nội dung và phương thức hoạt động được đổi mới. Các hình thức tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân được đa dạng hóa. Các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai thiết thực hơn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Bên cạnh đó, mặt trận tổ quốc huyện Yên Lạc ngày càng phát huy được trách nhiệm của mình trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban MTTQ huyện Yên Lạc phấn đấu 100% khu dân cư, hộ gia đình đăng ký và thực hiện có hiệu quả, chất lượng 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Hàng năm, 100% các khu dân cư tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, trên 90% số khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa, 90% gia đình trong toàn huyện đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giai đoạn 2020-2025 còn dưới 2%, hộ cận nghèo dưới 3%. Với tinh thần dân chủ và thống nhất cao, Đại hội đã hiệp thương cử 47 ông, bà tham gia Ủy ban MTTQ huyện Yên Lạc nhiệm kỳ 2019-2024 và cử 24 đại biểu đi dự Đại hội cấp trên./.

Trường Giang - Thu ThủyXem phản hồi

 
Tin khác