Đảm bảo an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đảng các cấp (14/07/2020 15:40)

Để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ Đại hội Đảng các cấp, Công an Huyện Tam Đảo đã xây dựng kế hoạch, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phân công lực lượng nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trên địa bàn.

Ngay từ đầu năm, Công an Huyện Tam Đảo đã xây dựng kế hoạch, chủ động mở các đợt cao điểm đấu tranh với các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đảng các cấp. Do làm tốt công tác nắm tình hình và công tác bảo vệ chính trị nội bộ nên Công an Huyện đã đảm bảo an toàn để Đại hội cấp cơ sở trên địa bàn Huyện diễn ra thành công theo đúng kế hoạch.

Công an Huyện Tam Đảo triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đảng các cấp tập trung vào các địa bàn phức tạp về an ninh trật tự. Đồng thời nắm chắc tình hình đảm bảo an ninh trật tự phục vụ triển khai các dự án; giải quyết tốt đơn thư tố cáo, đặc biệt là các đơn tư liên quan đến nhân sự Đại hội.

Không để xảy ra bị động, bất ngờ, Công an Huyện Tam Đảo tiếp tục tăng cường lực lượng nắm tình hình; đẩy mạnh công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội các cấp. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động phạm tội nhằm đảm bảo an ninh trật tự để Đại hội Đảng các cấp diễn ra an toàn, thành công./.

Văn HảiXem phản hồi

 
Tin khác