Đảm bảo an toàn công trình hồ đập mùa mưa bão (03/09/2019 09:11)

Để ứng phó với những diễn biến bất thường của thời tiết trong mùa mưa bão năm nay, ngành Nông nghiệp Vĩnh Phúc đã có nhiều giải pháp để đảm bảo an toàn công trình hồ đập trên địa bàn tỉnh.

Toàn tỉnh hiện có 441 công trình hồ, đập trong đó có 11 hồ chứa lớn có dung tích trên 2 triệu m3, 1 đập dâng có quy mô lớn còn lại là các hồ đập nhỏ nằm rải rác trên địa bàn các huyện trung du miền núi. Nhìn chung, hiện trạng các công trình hồ, đập trên địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn.

Vấn đề an toàn hồ đập cũng đang được Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo tích cực triển khai, công ty chỉ đạo các Xí nghiệp thuỷ lợi tăng cường tuần tra canh gác, thường trực ngày đêm chủ động nắm được diễn biến của thời tiết, mực nước các hồ, quản lý an toàn hồ đập theo quy định.

Để đảm bảo an toàn các công trình hồ đập trong mùa mưa bão năm 2019, các đơn vị trực tiếp quản lý hồ đập cần triển khai kịp thời các nhiệm vụ theo quy định. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức người dân trong việc chủ động triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống thiên tai, chủ động phòng, tránh và ứng phó; đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản. Phối hợp thực hiện tốt phương án phòng chống lụt bão, đảm bảo an toàn hồ đập trong mùa mưa lũ./.

Mạnh KhiêmXem phản hồi

 
Tin khác