Đảm bảo cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng qui định (09/12/2018 17:07)

Thời gian qua, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh đã đạt được kết quả tích cực, góp phần đảm bảo quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất và thực hiện việc quản lý đất đai theo hướng hiện đại, đồng bộ tránh chồng chéo.

Là đầu mối thực hiện nhiệm vụ cấp giấy chứng nhận, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Vĩnh Phúc triển khai cấp giấy chứng nhận trên địa bàn khá sáng tạo, linh hoạt. Chú trọng công tác tuyên truyền cho người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ đăng ký, tổ chức các tổ, nhóm người có trình độ, năng lực chịu trách nhiệm thực hiện theo yêu cầu của nhà nước, việc cấp giấy chứng nhận cần được thực hiện nhanh, song đòi hỏi phải đảm bảo chính xác nhất, đúng trình tự, thủ tục. Trong năm 2018, toàn tỉnh đã cấp hơn 29.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó, cấp lần đầu là hơn 3.000 giấy; cấp đổi, cấp lại trên 8.600 giấy và đăng ký biến động, đính chính hơn 6.000 trường hợp. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng đất khi thực hiện các quyền của mình, góp phần ổn định về mặt chính trị, an ninh trật tự tại địa phương, nhất là những vùng có sự chuyển dịch mạnh mẽ từ sản xuất nông nghiệp sang sản xuất công nghiệp và dịch vụ.

         

 

          Đặng ThưởngXem phản hồi

 
Tin khác