Đảm bảo nước tưới cho vụ Đông Xuân (07/02/2020 11:00)

Vụ Đông Xuân 2019-2020, Vĩnh Phúc phấn đấu gieo trồng hơn 40.000 ha cây hàng năm. Để đảm bảo nguồn nước cung cấp cho diện tích gieo trồng, Sở NN&PTNT đã chỉ đạo các đơn vị liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác tưới phục vụ sản xuất.

Thời điểm này, trên những cánh đồng của Phường Hội Hợp, Thành phố Vĩnh Yên, bà con nông dân đang ra đồng, tập trung làm đất, lấy nước để đảm bảo việc gieo cấy đúng khung thời vụ với hy vọng vào một vụ mùa thắng lợi.

Công ty TNHH Một thành viên Liễn Sơn là đơn vị được giao nhiệm vụ tưới tiêu cho 2/3 diện tích gieo trồng thủy lợi của toàn tỉnh. Để chủ động trong công tác tưới, tiêu, những ngày đầu năm, Công ty đã tiến hành kiểm tra đồng ruộng, hệ thống các cửa khẩu lấy nước, tình hình nạo vét kênh mương, cửa khẩu và việc vớt rác tại các vị trí lắp đặt hệ thống lưới chắn rác. Đồng thời Công ty cũng huy động tối đã nguồn nhân lực, vật lực và triển khai đồng bộ các giải pháp, nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác tưới vụ Đông Xuân 2019-2020.

Với phương châm chủ động, kịp thời, chất lượng, hiệu quả, tin tưởng rằng công tác tưới tiêu của các công ty Thủy lợi sẽ đảm bảo đúng khung thời vụ, góp phần mang lại thắng lợi cho vụ Đông Xuân 2019-2020.

Đặng ThưởngXem phản hồi

 
Tin khác