Đảm bảo thu ngân sách năm 2020 (29/05/2020 18:56)

Chi cục Thuế Khu vực Phúc Yên và Chi cục Thuế thành phố Vĩnh Yên là 2 đơn vị được giao trọng trách thu thuế nộp ngân sách Nhà nước lớn nhất trên địa bàn tỉnh. Mặc dù chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, song 2 đơn vị đã thực hiện đồng bộ các giải pháp, đảm bảo thu ngân sách với nhiều tín hiệu lạc quan.

Song song với việc triển khai hiệu quả Nghị định 41 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất đối với người nộp thuế, Chi cục thuế thành phố Phúc Yên cũng chủ động thực hiện nhiều giải pháp nhằm huy động tối đa nguồn thu vào ngân sách nhà nước. Trong năm 2020, Chi cục thuế khu vực Phúc Yên được Cục thuế tỉnh giao chỉ tiêu thu ngân sách đạt trên 500 tỷ đồng, đến nay, Chi cục thuế khu vực Phúc Yên đã thu được trên 230 tỷ đồng, đạt 45% dự toán giao.

Trong năm 2020, Chi cục thuế thành phố Vĩnh Yên được Cục thuế tỉnh giao chỉ tiêu thu trên 460 tỷ đồng, tính đến hết ngày 25/5, Chi cục đã được trên 300 tỷ đồng, đạt 66% kế hoạch và tăng 20% so với cùng kỳ. Kết quả thu khả quan trong bối cảnh các hoạt động kinh tế chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, là động lực để Chi cục thuế thành phố Vĩnh Yên hoàn thành và vượt dự toán thu Cục thuế tỉnh giao năm 2020.

Mặc dù vẫn chịu tác động bởi dịch Covid-19, song những nỗ lực, quyết tâm trong công tác thu ngân sách của ngành thuế sẽ là tiền đề quan trọng để Vĩnh Phúc hoàn thành mục tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2020. 

Hải Đăng

 Xem phản hồi

 
Tin khác