Đảng Cộng sản Việt Nam, Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội (16/01/2020 17:00)

Sáng ngày 16/1, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp tổ chức trực tuyến toàn quốc Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: “Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì hội thảo. Dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các đồng chí: Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc.

Khai mạc hội thảo, đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện trên các lĩnh vực, nhưng cũng còn nhiều nhạn chế, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân cần tập trung giải quyết, khắc phục để xây dựng, chỉnh đốn Đảng ta trong sạch, vững mạnh, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững hơn nữa. Đồng chí Trần Quốc Vượng nêu rõ, Hội thảo khoa học cấp quốc gia được tổ chức hôm nay là một trong những hoạt động trọng tâm, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, thiết thực kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, ôn lại quá trình hình thành, phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định đây là dịp để chúng ta ôn lại những khó khăn gian khổ, hy sinh cũng như những thắng lợi vẻ vang mà nhân dân ta giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng; đúc kết những kinh nghiệm quý báu và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Tại hội thảo, đã có 6 tham luận được trình bày. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn nhận được hơn 60 tham luận của các nhà khoa học, đại diện các cơ quan Đảng, Nhà nước, lãnh đạo một số tỉnh, thành phố trong cả nước. Các tham luận đã khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu của lịch sử, đáp ứng yêu cầu giành độc lập dân tộc và phát triển đất nước; sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Tham luận cũng làm rõ thêm những thành tựu của cách mạng Việt Nam, đặc biệt là những thành tựu trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định công tác xây dựng Đảng là then chốt, có ý nghĩa quyết định đến thành công của cách mạng Việt Nam. Các tham luận cũng đề xuất những định hướng, giải pháp nhằm phát triển đất nước bền vững và xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ cách mạng mới.

Bế mạc hội thảo, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá: Mỗi tham luận là một công trình nghiên cứu độc lập, phản ánh toàn diện, đầy đủ và sâu sắc về lịch sử vẻ vang của Đảng ta và vai trò lãnh đạo của Đảng suốt 90 năm qua. Đây là hoạt động có ý nghĩa vô cùng thiết thực, là dịp để tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, cùng với vai trò, công lao của bao thế hệ lãnh đạo đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Tấm gương của các thế hệ đi trước là viên ngọc sáng ngời khích lệ tinh thần yêu nước cho mọi tầng lớp nhân dân và đặc biệt là thế hệ trẻ mai sau./.

Nguyễn ToànXem phản hồi

 
Tin khác