Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh: Hội nghị cán bộ chủ chốt (08/07/2020 17:50)

Sáng 8/7, Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt, thực hiện quy trình nhân sự Đại hội Đảng bộ Khối CCQ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh chủ trì hội nghị.

Nhiệm kỳ qua, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Khối đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị và sự lãnh đạo của cấp ủy, UBKT cấp trên, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát do Điều lệ Đảng quy định. Kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác kiểm tra, giám sát để triển khai thực hiện. Hàng năm, tiến hành công tác sơ kết, tổng kết nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Qua đó đã đánh giá toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Khối. Nhiệm kỳ qua, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Khối đã tiến hành giám sát chuyên đề 390 tổ chức Đảng và 591 đảng viên. Đối tượng giám sát đều là cấp ủy viên các cấp. Nội dung giám sát chủ yếu là việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan. Qua giám sát chuyên đề cho thấy, các tổ chức đảng được giám sát đều thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Các đảng viên đều có tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chấp hành tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ; hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao.

Cũng tại hội nghị đã thực hiện quy trình nhân sự Đại hội Đảng bộ Khối CCQ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Thu ThủyXem phản hồi

 
Tin khác