Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh triển khai Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị (13/08/2019 16:25)

Chiều ngày 13/8, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và một số quy định của Ban bí thư về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng cho các chi, Đảng bộ cơ sở.

Tại hội nghị các đại biểu đã được truyền đạt các nội dung chính Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 66 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị. Bên cạnh đó, các đại biểu còn được quán triệt một số nội dung như: Quy định số 01 ngày 10/5/2018 của Bộ Chính trị về trách nhiệm và thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng; Quy định số 07 ngày 28/8/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm. Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đề nghị sau hội nghị này, các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức phổ biến, quán triệt các Chỉ thị, quy định đến cán bộ, đảng viên; xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của đơn vị./.

Thu ThủyXem phản hồi

 
Tin khác