Đào tạo lý luận chính trị cho cán bộ diện quy hoạch (08/10/2019 15:04)

Sáng ngày 8/10, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị khu vực I, thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Vĩnh Phúc, khóa học 2019-2020. Dự lễ khai giảng có đồng chí Hoàng Văn Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.


Lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, khoá học 2019-2021 có 90 học viên là cán bộ, lãnh đạo, quản lý trong diện quy hoạch của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện. Trong thời gian học tập, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; cơ sở lý luận và thực tiễn của đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; những vấn đề thực tiễn đặt ra trong công tác xây dựng Đảng tại địa phương và những kiến thức mới về chính trị, kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế,… Từ đó, rèn luyện năng lực phát hiện, xử lý những vấn đề thực tiễn trong công việc lãnh đạo, quản lý đang đặt ra tại các địa phương, đơn vị.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hoàng Văn Toàn nhấn mạnh tầm quan trọng việc xây dựng đội ngũ cán bộ vững về tư tưởng, chính trị, có kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn, có cách làm mới, sáng tạo, đột phát, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hoàng Văn Toàn đề nghị các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập, nâng cao kiến thức, gắn lý luận với thực tiễn để có thể vận dụng sáng tạo, xử lý các tình huống trong thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị công tác./.

Thu HoàiXem phản hồi

 
Tin khác