Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (13/08/2019 09:00)

Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Công an tỉnh tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019.

Theo báo cáo của Hội Nông dân tỉnh, trong 8 tháng năm 2019, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Công an tỉnh mở 9 lớp tuyên truyền phòng chống tội phạm, trộm cắp tài sản và đồ thờ trên địa bàn tỉnh với gần 1.000 lượt người tham gia. Bên cạnh đó, Hội còn phối hợp với Công an tỉnh thực hiện quy chế phối hợp bảo vệ cơ quan, bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ và xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh, trật tự”; xây dựng mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ tài sản cơ quan. Từ việc thực hiện các chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân và Công an, các đoàn thể, các ngành đã đem lại kết quả tích cực, thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia, tạo khí thế mạnh mẽ trong việc đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, bảo vệ an ninh Tổ quốc; Qua đó nâng cao nhận thức của từng cán bộ công chức, viên chức và hội viên nông dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc.

Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các chương trình phối hợp với Công an tỉnh, thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự tại các địa phương.

Lưu TrườngXem phản hồi

 
Tin khác