Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp (08/07/2020 17:46)

Nông nghiệp Vĩnh Phúc phát triển khá toàn diện và đang chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, với năng suất và chất lượng ngày càng cao, đảm bảo an ninh lương thực và giảm nghèo bền vững. Những thành công, sự phát triển của ngành nông nghiệp có sự đóng góp quan trọng của công tác chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ vào lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, trong đó tập trung chính vào phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ.

Mặc dù mới thành lập đầu năm 2020, nhưng Hợp tác xã sản xuất rau an toàn Vườn Xanh Việt, huyện Tam Dương đã cung ứng ra thị trường hàng tấn rau của, quả  mỗi ngày. Để có được kết quả trên, Hợp tác xã đã thuê 2ha và liên kết sản xuất 02 ha đất ruộng tại cánh đồng của xã Hợp Thịnh để sản xuất rau màu theo tiêu chuẩn Vietgap.

Để khắc phục tình trạng manh mún, nhỏ lẻ của ruộng đất, Hiện Vĩnh Phúc đang đẩy mạnh dồn thửa đổi ruộng tạo điều kiện cho cơ giới hóa sản xuất. Năm nay, khoảng 300 ha được cấy bằng máy, bà con nhàn hơn. Có thể thấy, khi máy móc thay thế sức người, hiệu quả sản xuất tăng rõ rệt.

Việc ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ đã bám sát nhu cầu của nông dân theo phương châm chuyển giao những gì nông dân cần, những công nghệ phù hợp với thực tế từng vùng, từng địa phương. Nhờ đó, Toàn tỉnh có hơn 13 nghìn ha phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa với các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như bí đỏ, cà chua, dưa chuột, su su, thanh long ruột đỏ hay như các vùng chăn nuôi tập trung quy mô lớn, giá trị kinh tế cao với chăn nuôi bò sữa ở các huyện Vĩnh Tường, Lập Thạch, Tam Đảo. Nhiều mô hình khuyến nông được đưa vào áp dụng làm cơ sở để nhân rộng trong sản xuất, như mô hình cơ giới hóa đồng bộ trên cây lúa; sử dụng tinh bò nhập ngoại. Thông qua việc đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp đã góp phần đưa giá trị sản xuất trên một diện tích đạt trên 143 triệu đồng/1ha, tăng 5,9% so với năm 2015./.

Đặng ThưởngXem phản hồi

 
Tin khác