Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công (05/09/2019 08:35)

Tính đến hết tháng 8, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên toàn địa bàn tỉnh đạt khoảng 47% kế hoạch giao năm 2019. Mặc dù tỷ lệ giải ngân vốn có tăng so với cùng kỳ năm 2018 nhưng vẫn ở mức thấp. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng nguồn vốn mà còn tác động không nhỏ tới tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước tỉnh, là một trong những dự án có nguồn vốn giao lớn, nhà kỹ thuật nghiệp vụ và các công trình phụ trợ - Bệnh viện đa khoa tỉnh có tổng nguồn vốn giao năm 2019 là 300 tỷ đồng, tuy nhiên đến nay mới giải ngân được hơn 3,5 tỷ đồng. Mặc dù tỷ lệ giải ngân thấp, song nguyên nhân chính do chủ đầu tư dự án là Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình tỉnh mới giải ngân gói thầu tư vấn và đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục lựa chọn nhà thầu xây lắp theo đúng quy định nên chưa thể giải ngân vốn. Trong khi đó, đối với dự án nhà điều trị nội trú Bệnh viện đa khoa tỉnh, vẫn đang được chủ đầu tư triển khai đúng tiến độ, đảm bảo hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn năm 2019.

Nguyên nhân dẫn đến tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công thấp là do công tác chuẩn bị đầu tư của một số chủ đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng còn chậm; chất lượng hồ sơ dự án còn thấp dẫn đến phải chỉnh sửa, xin ý kiến hồ sơ nhiều lần. Bên cạnh đó, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn và chậm, nhất là đối với các công trình, dự án lớn, dự án cần xây dựng khu tái định cư. Ngoài ra, công tác giám sát, đánh giá đầu tư chưa được các chủ đầu tư quan tâm, thực hiện theo quy định. Công tác quyết toán vốn, năng lực quản lý dự án của một số chủ đầu tư, ban quản lý dự án còn hạn chế...

Chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản là một trong 14 chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Bởi vậy tốc độ giải ngân vốn đầu tư công không chỉ có ý nghĩa về mặt tài chính - ngân sách mà việc hoàn thành giải ngân còn là yếu tố quan trọng để chuẩn bị cho kế hoạch đầu tư phát triển những năm tiếp theo.

Phương LiênXem phản hồi

 
Tin khác