Đẩy nhanh tiến độ giải quyết đất dịch vụ (14/10/2019 17:00)

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về giải quyết đất dịch vụ, các địa phương đã đẩy mạnh thực hiện công tác chi trả đất dịch vụ cho nhân dân, phấn đấu giải quyết xong đất dịch vụ trong năm 2019.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, tính đến cuối tháng 9, toàn tỉnh đã giải quyết được hơn 100 ha trên tổng số 127,59 ha đất dịch vụ cần chi trả, đạt tỷ lệ trung bình toàn tỉnh đã giải quyết là 80,35% về diện tích. Để phấn đấu giải quyết xong đất dịch vụ trong năm 2019 theo chỉ đạo của UBND tỉnh, các địa phương đã tập trung ưu tiên bố trí nguồn lực, hoàn thiện các thủ tục cần thiết, tiến hành giải phóng mặt bằng đến đâu xây dựng hạ tầng ngay đến đó để có quỹ đất trả đất dịch vụ cho nhân dân. Cùng với đó các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện xen ghép đất dịch vụ. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh ưu tiên giải quyết đất dịch vụ trước, đất đấu giá, đất giãn dân sau./.

         Văn HảiXem phản hồi

 
Tin khác