Đề án nâng cao thu nhập cho người dân đến năm 2030 (07/11/2019 18:37)

Chiều ngày 7/11, UBND tỉnh tổ chức hội nghị nghe Ban chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng Đề án nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, báo cáo việc triển khai xây dựng đề án. Đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, huyện, thành phố.

Dự thảo của Đề án nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030 đặt mục tiêu tổng quát là nhằm thu hút, huy động, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững, tạo điều kiện cho mọi người dân có cơ hội tiếp cận thuận lợi việc làm và được thụ hưởng các thành quả phát triển cả về vật chất và tinh thần. Mục tiêu cụ thể của Đề án giai đoạn đến hết năm 2025, duy trì mức tăng trưởng kinh tế ít nhất 8- 9,5% mỗi năm; thu nhập bình quân đầu người/năm bằng 55- 60% GRDP bình quân đầu người/năm; tỷ lệ hộ nghèo dưới 1%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 95%. Giai đoạn đến hết năm 2030, duy trì tăng trưởng kinh tế ít nhất 8-9,5% mỗi năm; thu nhập bình quân đầu người/năm bằng 70-75% GRDP bình quân đầu người/năm; tỷ trọng sản xuất nông nghiệp bền vững, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong tổng sản phẩm quốc dân đạt 35%; tỷ lệ hộ nghèo dưới 0,5%.

Cho ý kiến vào đề án, các đại biểu cho rằng mục tiêu của đề án rất lớn, tác động tới tất cả các vấn đề kinh tế, xã hội của tỉnh, do vậy, đề án phải giải quyết được các thách thức chỉ ra như một số lợi thế về vị trí địa lý, thu hút đầu tư của tỉnh đang bị cạnh tranh mạnh mẽ; quy mô các doanh nghiệp của tỉnh còn nhỏ chưa trở thành đầu tàu để dẫn dắt nền kinh tế của tỉnh; đối tượng, phạm vi, giải pháp của đề án còn hạn chế cần bổ sung để giải quyết các vấn đề quan tâm của tỉnh như: việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, quản trị nguồn nhân lực, môi trường thu hút đầu tư; việc lập đề án đã khó, nhưng việc thực hiện lại càng khó khăn hơn. Do vậy, để triển khai thực hiện đề án, tỉnh cần ban hành các cơ chế, chính sách lồng ghép trong kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội hàng năm của tỉnh, nhằm bảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và có đầu mối để chỉ đạo thống nhất.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan giúp Ban chỉ đạo soạn thảo xây dựng Đề án nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, tiếp thu ý kiến của các đại biểu, bổ sung, hoàn thiện Đề án để UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến BTV Tỉnh uỷ tổ chức hội thảo khoa học mời các chuyên gia đầu ngành của Trung ương, của tỉnh cho ý kiến đóng góp vào Đề án. Trong xây dựng Đề án cần phải rà soát lại toàn bộ các Nghị quyết, cơ chế, chính sách của tỉnh trong phát triển kinh tế, xã hội để bổ sung, hoặc bãi bỏ khi hết hiệu lực. Một trong những nội dung quan trọng của Đề án được Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì nhấn mạnh đó là người dân phải được hưởng thụ các thành quả cao nhất từ sự nghiệp phát triển cả về chất và tinh thần; đảm bảo tiến bộ và công bằng xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau của sự phát triển./.

Nguyễn ToànXem phản hồi

 
Tin khác