Để dự thảo báo cáo Chính trị hoàn thiện hơn (26/05/2020 19:07)

Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ qua và đưa ra được nhóm 5 nhiệm vụ trọng tâm và 4 đột phá cần triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025. Để hoàn thành nhiệm vụ này, nhiều cán bộ, đảng viên cho rằng trong dự thảo báo cáo cần đánh giá chi tiết hơn về tình hình phát triển kinh tế của tỉnh và xây dựng các giải pháp cụ thể.


Một trong những nội dung được cán bộ, đảng viên đặc biệt quan tâm đó là mục tiêu phát triển kinh tế bền vững của tỉnh trong giai đoạn 2020-2025. Đây được đánh giá là nội dung có ý nghĩa quan trọng góp phần đưa Vĩnh Phúc trở thành tỉnh công nghiệp phát triển vào năm 2025, làm tiền đề để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Một số ý kiến cũng cho rằng, Dự thảo báo cáo chính trị trình tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII cần đánh giá sâu hơn về tình hình phát triển kinh tế nông nghiệp, thương mại du lịch để xác định tốc độ tăng trưởng, chỉ tiêu phát triển chính xác hơn.

Những ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên vào Dự thảo báo cáo Chính trị trình tại Đại hội sẽ giúp Ban soạn thảo bổ sung hoàn thiện báo cáo. Đây chính là cơ sở để Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 đưa ra nhiều quyết sách đúng đắn, hợp ý Đảng, lòng dân./.

Kim LiênXem phản hồi

 
Tin khác