Diễn xướng Trống quân Đức Bác - những giá trị văn hóa đặc sắc (02/09/2019 08:30)

Sở VH-TT & DL vừa phối hợp với Viện Nghiên cứu Văn hóa Dân gian ứng dụng tổ chức Hội thảo khoa học “Diễn xướng Trống quân Đức Bác - những giá trị văn hóa đặc sắc”.

Hát Trống quân Đức Bác là tinh hoa di sản văn hóa đặc sắc đã xuất hiện và tồn tại rất lâu đời, có sức sống lâu bền trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân xã Đức Bác, huyện Sông Lô nói riêng, tỉnh Vĩnh Phúc nói chung. Hát Trống quân Đức Bác có giá trị nghệ thuật rất lớn, góp phần vào việc giáo dục tư tưởng, tình cảm cho quần chúng nhân dân, làm phong phú thêm kho tàng văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Trải qua nhiều biến động của lịch sử, loại hình sinh hoạt dân gian này vẫn tồn tại với nét khác biệt, thể hiện sự tinh tế và tính bản địa sâu sắc. Tuy nhiên, trong xu thế hội nhập quốc tế, quá trình toàn cầu hóa đang diễn ra nhanh chóng thì việc bảo tồn và phát huy để làm lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng làn điệu dân ca độc đáo này trong giai đoạn hiện nay tại Vĩnh Phúc là điều vô cùng cần thiết.

Tại hội thảo, các nhà nghiên cứu văn hóa tên tuổi đến từ Viện Âm nhạc Việt Nam, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Viện Nghiên cứu Văn hóa Dân gian ứng dụng Việt Nam, Trường Đại học Thái Nguyên, Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc, Hội VHNT Vĩnh Phúc đã đưa ra nhiều giải pháp trong việc tiếp cận nghiên cứu và quản lý hát Trống quân Đức Bác; Bảo tồn và phát huy hát Trống quân Đức Bác gắn với phát triển du lịch; nhận diện yếu tố tín ngưỡng phồn thực trong hát Trống quân Đức Bác; Bảo tồn và phát huy nghệ thuật diễn xướng Trống quân Đức Bác giai đoạn hiện nay ở Vĩnh Phúc.

Sau Hội thảo khoa học, Sở VHTT và Du lịch tỉnh sẽ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề nghị công nhận Hát Trống quân Đức Bác là “Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia”./.

Quang MinhXem phản hồi

 
Tin khác