Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân (21/05/2020 18:45)

Mức giảm trừ gia cảnh cho cả người nộp thuế và người phụ thuộc đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh tăng để phù hợp với thực tế.

Tại phiên họp thứ 45 của Ủy ban thường vụ Quốc hội đã quyết định tăng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế và người phụ thuộc. Theo đó, tăng từ mức 09 triệu đồng/tháng (tức là 108 triệu đồng/năm) lên 11 triệu đồng/tháng (tức 132 triệu đồng/năm) cho người nộp thuế; người phụ thuộc nâng từ mức 3,6 triệu đồng/tháng lên 4,4 triệu đồng/tháng. Theo Ủy Ban Thường vụ Quốc hội, từ năm 2013 cho đến nay CPI đã tăng 23,3%, do đó đề xuất tăng mức giảm trừ gia cảnh lên 11 triệu đồng của Chính phủ là phù hợp với biến động tăng của CPI. Mức giảm trừ gia cảnh mới sẽ áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2020, do theo quy định hiện hành, kỳ tính thuế tiền công, tiền lương của doanh nghiệp được tính theo năm từ ngày 1.1. Vì vậy doanh nghiệp sẽ tạm ứng trước thuế thu nhập cá nhân và khi quyết toán thuế sẽ được truy hoàn. Theo mức nộp mới này, cả nước sẽ có khoảng 1 triệu người không phải nộp thế thu nhập cá nhân.

Hà GiangXem phản hồi

 
Tin khác