Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc tại Vĩnh Phúc (14/08/2019 18:00)

Chiều ngày 14/8, Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhằm khảo sát việc thực hiện Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị về “Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”; kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 37, công tác nghiên cứu, vận dụng lý luận, tổng kết thực tiễn đã rút ra nhiều cách làm hay, tạo bước phát triển đột phá trong một số chương trình, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, địa phương, đơn vị. Thực hiện tốt đạo đức công vụ; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tận tụy, liêm khiết, gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ nhân dân. Công tác tuyên truyền, vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được triển khai sâu rộng. Kết thúc đợt 1 giai đoạn 2016-2018, Vĩnh Phúc có trên 500 tác phẩm tham gia cuộc thi, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Trần Viết Lưu, Vụ trưởng vụ Tổng hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Đoàn khảo sát đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục đổi mới việc học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết sát với tình hình thực tế; bám sát Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 để làm tốt công tác tuyên truyền. Trong đó, các cơ quan tuyên truyền cần tập trung tuyên truyền về chủ đề đại hội, lấy ý kiến góp ý  của cán bộ, đảng viên và nhân dân về văn kiện Đại hội Đảng, nắm bắt tình hình dư luận xã hội, đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc về công tác nhân sự đại hội. Tăng cường tuyên truyền về thành tựu của Vĩnh Phúc sau 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh các điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác./.

Đặng ThưởngXem phản hồi

 
Tin khác