Đổi mới nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở (09/08/2020 18:02)

Việc lựa chọn đội ngũ cán bộ cho mỗi nhiệm kỳ Đại hội đảng các cấp là yếu tố quyết định đến thành công của cả nhiệm kỳ. Trên cơ sở đó, vấn đề lựa chọn được đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có tâm, có tầm, đủ khả năng gánh vác trọng trách trên cương vi được giao đã được các cấp ủy, tổ chức Đảng đặc biệt quan tâm.

Cho đến thời điểm hiện tại công tác đại hội cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh đã thành công theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Trong đó, công tác cán bộ đã được các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện tương đối kỹ lưỡng, công tác đánh giá cán bộ được đối chiếu ở nhiều khía cạnh như những biểu hiện về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống; bên cạnh đó, việc đánh giá cũng được xem xét qua qúa trình thực hiện nhiệm vụ, cũng như việc làm cụ thể của mỗi cán bộ. Nhờ vậy, sau đại hội hầu hết đội ngũ cán bộ được bầu vào cấp ủy đều nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt vai trò trọng trách của mình.

Đặc biệt, trong công tác lựa chọn, giới thiệu cán bộ tham gia cấp ủy, các đơn vị đã tập trung thực hiện theo đúng tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ chính trị ; ngoài việc đảm bảo về cơ cấu, số lượng, thì vấn đề giới thiệu những nhân tố mới, đủ đức, đủ tài, thực sự là những hạt nhân nòng cốt đã được quan tâm thực hiện.

Thành công từ việc sàng lọc, lựa chọn đội ngũ cán bộ lãnh đạo có đủ đức, đủ tài qua kỳ đại hội lần này chính là nền tảng quan trọng không chỉ thể hiện tinh thần đổi mới trong công tác cán bộ, mà còn góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

 

Trường Giang

 Xem phản hồi

 
Tin khác