Đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và đại diện nhân dân (14/12/2019 17:45)

Huyện Lập Thạch tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và đại diện nhân dân. 

Trong không khí dân chủ, cởi mở và xây dựng đã có trên 30 ý kiến, kiến nghị của người dân phản ánh về các lĩnh vực như:  thủy lợi, giao thông, hướng đi cho sản xuất nông nghiệp, tiến độ xây dựng các công trình còn chậm, vấn đề xe ô tô chở quá tải theo quy định, gây ô nhiễm môi trường, việc hỗ trợ cải tạo cống rãnh nước thải ở các khu dân cư cần sớm được thực hiện.

Lãnh đạo huyện Lập Thạch đã trực tiếp đối thoại, trả lời từng nội dung phản ánh của người dân. Buổi đối thoại đã giúp cho các đồng chí lãnh đạo huyện được trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; qua đó, kịp thời khắc phục những thiếu sót trong quá trình lãnh, chỉ đạo, giải quyết những vấn đề mà nhân dân quan tâm.

Thanh Hương

Trung tâm VH-TT-TT huyện  Lập Thạch

 Xem phản hồi

 
Tin khác