Đòn bẩy giúp người dân thoát nghèo (09/10/2019 10:30)

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Vĩnh Phúc đã triển khai nhiều cơ chế, chính sách giúp người dân vươn lên thoát nghèo, trong đó nguồn vốn vay ưu đãi thông qua Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh được coi là “ đòn bẩy” tạo nguồn sinh kế, tăng thu nhập cho người dân.

Trước đây cuộc sống của gia đình bà Nguyễn Thị Đoài, thôn Hậu Lộc, xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Tường rất khó khăn, thu nhập gia đình chỉ trông vào vài sào ruộng. Từ khi được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi thông qua Ngân hàng chính sách xã hội, gia đình bà đã có đồng vốn để phát triển chăn nuôi bò thịt, từ đó kinh tế gia đình đã dần ổn định, vươn lên thoát nghèo.

Để đồng vốn đến đúng đối tượng chính sách đạt hiệu quả, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đã giao chỉ tiêu kế hoạch cho các xã, thị trấn để các đơn vị chủ động phân phối nguồn vốn đến thôn và thực hiện kế hoạch, đảm bảo không để tồn đọng lãng phí vốn. Đồng thời, rà soát chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn, thực hiện tốt khâu bình xét cho vay đảm bảo công khai, minh bạch, đôn đốc, giám sát việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ, trả lãi đúng quy định.

Hiện nay, tổng dư nợ cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đạt gần 1.100 tỷ đồng với trên 22.000 hộ vay. Các nguồn vốn này thực sự là “đòn bẩy” đắc lực giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn sử dụng hiệu quả, làm thay đổi diện mạo nông thôn mới ở các địa phương./.

Thu Hoài



Xem phản hồi

 
Tin khác