Đồng chí Lê Duy Thành dự buổi sinh hoạt tại Chi bộ thôn Phú Xuân, xã Liễn Sơn (11/12/2018 18:00)

Chiều ngày 11/12, đồng chí Lê Duy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự buổi sinh hoạt Chi bộ thôn Phú Xuân thuộc Đảng bộ xã Liễn Sơn, huyện Lập Thạch.

Chi bộ thôn Phú Xuân có 29 đảng viên. Tại buổi sinh hoạt chi bộ, các đảng viên trong chi bộ được thông qua hướng dẫn của huyện ủy Lập Thạch về thực hiện kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng đảng viên năm 2018 và thảo luận nhiệm vụ trọng tâm của Chi bộ trong tháng 12.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Duy Thành đã thông tin nhanh kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư của tỉnh đạt được trong thời gian qua, đồng thời đánh giá cao sự đóng góp trách nhiệm, xây dựng của các đảng viên trong chi bộ thôn Phú Xuân. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Duy Thành đề nghị Chi bộ thôn Phú Xuân cần tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và xác định nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo thực hiện trong năm 2019. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Duy Thành đề nghị các đảng viên tiếp tục phát huy tính tiền phong, gương mẫu, tích cực đóng góp xây dựng Chi, Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ; đảm bảo an ninh nông thôn. Đẩy mạnh thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Duy Thành đề nghị huyện Lập Thạch và xã Liễn Sơn quan tâm chăm lo hơn nữa đến công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân và giải quyết những kiến nghị của chi bộ thôn Phú Xuân trong thời gian sớm nhất./.

Kim Liên Xem phản hồi

 
Tin khác